Realizace expozic

Architektonické návrhy expozic

Výstavní stánky naši architekti zpracují v půdorysném rozvržení s ohledem na požadavky a přání zákazníka. Navrhují typ expozice, rozvržení exponátů, způsob osvětlení, grafiku apod. Důraz je kladen i na design, aby upoutala návštěvníky.

Vše se řeší s maximálním využití prostoru, tak aby se vystavovatele a jejich zákazníci cítili v dané expozici příjemně. Naše projekce pak zpracuje 3D vizualizaci, aby měl klient co nejpřesnější představu o expozici a mohl posoudit účelnost a využití výstavby.  3D vizualizace umožňuje náhledy nejen samotné stavby, zázemí, kuchyňky, jednací místnosti, technického zázemí, ale také náhledy použitých materiálů, typy a způsoby osvětlení apod.

Důraz je kladen také na bezpečnosti expozice, pokud to expozice vyžaduje, jsou počítány statické a pevnostní výpočty stavby. Realizace stavby začíná po upřesnění a odsouhlasení expozice zákazníkem a probíhá dle projektové dokumentace. Drží se jak stavebního tak časového plánu a neumožňuje zásadní změny a odklonění od projektu, proto je důležité výstavní stánky, projektovou dokumentaci před zahájením stavby důkladně prostudovat a zvážit alternativy a možnosti expozice.

 • grafické zpracování návrhu v prostorovém 3D zobrazení
 • výtvarné a prostorové řešení
 • 3D vizualizace a animace
 • Zpracujeme pro Vás návrh včetně projektové dokumentace

Realizace atypických a patrových expozic

Při stavbě expozic používáme stavebnicový systém OCTANORM, umožňuje realizaci jednoduchých, ale i složitějších expozic. Díky vlastnostem a propracovanosti systému je jeho použití všestranné. Uplatnění najde nejen u jednoduchých a cenově nižších staveb, ale je ho využití je i při atypických realizacích, kde se využívá jako konstrukce pro samotnou stavbu. Systém se skládá z hliníkových stojek , paždíků s bílou povrchovou úpravou a barevnou laminovanou výplní. Výplně jsou bílé a při požadavku barevného zpracování jsou potažené samolepící fóĺií, dle požadavků. Další ze stavebnicových systémů, který používáme je allusystém TRIO, který též nabízí velkou variabilitu při realizaci a pro umístění reklamních poutačů, video techniky nebo pro samotné zvýraznění expozice.

Venkovní expozice

Při venkovních expozicích klademe důraz na větrnostní podmínky, které mohou nastat. Z tohoto důvodů je expozice koncipována tak, aby zázemní a pokud možno co největší část expozice byla zakryta a zastřešena, s ohledem na její funkčnost a komfort. Používají se materiály odolné povětrnostím vlivům.

Patrové expozice

Patrové expozice, zvyšují dominantnost společnosti nejen na výstavě, ale i na trhu. Poskytuje zvětšenou plochu expozice a umožňuje tak maximální využití plochy. Důraz je kladen na funkčnost, ale především na bezpečnost vystavovatelů a hostů. Disponuje dostatečným množstvím vyvážené plochy pro grafické prvky, a tím větší možností přilákat návštěvníky výstavy. Expozice může být atypická nebo doplněná o systémové stavebnice.

Atypické expozice

Atypické expozice umožňují kreativní využití prostoru expozice. Není omezena jednoduchostí systému, ale odvíjí se podle přání a potřeb zákazníka, tak aby se co možná nejvíce oddělila od ostatních vystavovatelů a působila svojí jedinečností na zákazníky. Je to nejprodávanější typ expozic, který domýšlí všechny detaily, tak aby působil jako nepřehlédnutelný celek, který zaujme a přiláká zákazníky.

 • systém OTCANORM, TRIO v kombinaci s jinými materiály / sádrokartón, dřevotříska, apod/
 • výstavba do 5m výšky, patrové expozice
 • využití atypických prvků skladebních systémů
 • prosvětlení reklamní panely, sloupy, otočné poutače
 • možnost zhotovení prostoru na míru pro exponáty

Vybavení expozic

 • kompletní vybavení zázemí kuchyňskou linkou včetně spotřebičů
 • vybavení expozic /stoly, židle, skříně, regály, reklamní stojany, odsouvací zamykatelné dveře, věšáky, apod./
 • květinová a aranžérská dekorace
 • multimediální technika /plazma, video, kopírka, fax, pc, apod./

Doplňkové služby

 • doprava
 • zajištění občerstvení na expozici
 • vyřízení všech náležitosti s organizátorem výstavy po ukončení akce
 • pojištění exponátů, zajištění ubytování pro Vaše pracovníky a další služby potřebné k zabezpečení Vaší účasti na akci
 • překladatelské služby, zabezpečení hostesek, modelek s využitím pro veletržní a další promo akce
 • uskladnění expozice